Kort om Jessica

 

Jessica Martinsson är utbildad Arbetsterapeut i grunden. Hon har även arbetat som Rehabcoach och Arbetskonsulent. Hon är utbildad vid Hälsouniversitetet i Linköping och har en vidareutbildning inom förebyggande hälsoarbete samt stressprevention. Jessica har själv gjort en hälsoresa och har haft stor nytta av tappingen i denna.

 

Jessica kom själv i kontakt med EFT (Emotional Freedom Techniques) och Center för Energipsykologi 2011. Detta var ett spännande möte som erbjöd en mängd möjligheter och på något sätt utgjorde en pusselbit som förbättrade förståelsen av det mänskliga beteendet. Hon påbörjade utbildning inom EFT, steg 1 som blev klar hösten 2013. Under tiden utvecklades konceptet Mindful Tapping av Kjell och Ann-Sofie Forsberg m fl på Center för Energipsykologi. Jessica utbildade sig i Mindful Tapping steg 1 och steg 2, augusti 2015 och gick därefter steg 3 i augusti 2016. Denna nya kunskap har gett så mycket hjälp i att förstå mänskliga beteenden samt att kunna hjälpa klienter till en varaktig förbättring och att faktiskt bli av med sina besvär och obehag.

 

Copyright © All Rights Reserved