Om Tapping

OM TAPPING

 

Tapping innebär att beröra akupunkturpunkter med fingertopparna. Punkterna sitter i ansikte, på händer samt på överkroppen. Du utför behandlingen på dig själv och tappingen medför att det skickas lugnande signaler till känslohjärnan (amygdala) vilket gör att tapping går fint att använda både för stresshantering och det klarar du på egen hand efter introduktion. Det går även fint att använda tapping som en metod när vi arbetar i en terapi då kombineras dock terapin med andra metoder.

 

 

Mindful Tapping är ett koncept som består av ett flertal tekniker där terapeuten guidar klienten i att frigöra sig från upplevelser som sitter i kroppen. Det som vi har varit med om finns kvar och vårt nervsystem reagerar utifrån tidigare händelser många gånger. Det är förklaringen till att vi ibland får en starkare reaktion än vad den faktiska situationen skulle behöva utlösa. Flygrädsla, hundrädsla, vattenrädsla, ormrädsla och höjdrädsla är exempel på tillstånd som vi effektivt kan arbeta med för att göra dig fri att leva som du önskar.

 

Behandlingarna sker mjukt och skonsamt på ett sätt där du inte behöver utelämna dig. Du behöver inte berätta känsliga saker för mig för att jag ska kunna hjälpa dig. Vi arbetar kroppsorienterat och utgår ifrån det som du känner i din kropp.

 

 

 

Mindful Tapping bygger på modern neurofysiologi och traumaforskning det vill säga kunskap om hur kropp, hjärna och nervsystem påverkas av det som vi är med om. Dessa kunskaper ger oss också verktyg att utvecklas och att bli fria från besvär och på så vis må och fungera bättre. Förenklat uttryckt: när någon säger något elakt till dig så kan det kännas som att du får en knytnäve i magen. En person som har varit utsatt för t ex mobbing har ganska många knytnävar (minneskapslar) i sin kropp och det är dessa som vi tillsammans ”tvättar bort” på ett skonsamt sätt.