RELATIONSKUNSKAP

Relationskunskap 


Att förstå sig själv och sin bakgrund är en förutsättning för att kunna ha och bibehålla goda relationer. Att gå en kurs i Relationskunskap ger dig förståelse för vad som påverkar i en relation och hur du kan finna vägar att förbättra relationen när det känns svårt.


Att rita upp sitt familjeträd är ett spännande sätt som ger förståelse för hur vi påverkas av vad som har hänt i vår familj innan vi kom till.  


Öppen kommuniktation och konflikthantering är andra viktiga avsnitt i programmet.


För att läsa mer om Leva tillsammans - programmet klicka här!